Mer till frilansare!

Good news: Mer journalistjobb läggs ut på frilansare.
Bad news: Sysselsättningen inom kultur bromsas in under 2008 och kommer att minska under 2009.

Arbetsförmedlingen Kulturs prognos för 2008/2009 kom idag. Nyheterna för oss inom ”ord och media” i korthet:

Ett stort antal nya jobb har tillkommit men området är nu i förändring. Fler stora medieföretag gör förändringar inom sina verksamheter. Verksamheter samordnas, en del läggs ner, mer läggs ut på uppdrag, allt för att minska kostnaderna. Detta innebär också färre anställda. Vissa delar fortsätter att växa och det är nya medier, webben och andra nya publiceringsformer. Teknikutvecklingen är snabb och det ställer större krav på journalisterna. Dessa ska helst ha multikompetens. Arbetslösheten (inkl program) vänder upp mot slutet av året.


De jobb som uppstår är tidsbegränsade uppdrag, visstids-, deltids- och timanställningar. Arbetsgivarna uppger att denna form av arbetsmarknad blir än tydligare framöver.

Utvecklingen mot fler egenföretagare i kulturområdet håller i sig. Det sker ett tillskott på mer än 3 000 egenföretagare per år oavsett konjunkturläge. Den utvecklingen gynnar män i förhållande till kvinnor.

/Lina

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Frilansvardagen

Kommentarer inaktiverade.